BNP Ciuca si Asociatii logo

Societatea Profesională Notarială
„Ciucă și Asociații”


a fost inființată în anul 1996, în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1995 a Notarilor Publici și a Activitatii Notariale, a Regulamentului de Punere in Aplicare a Legii Notarilor Publici și a Statutului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din Romania, funcționând in cadrul Camerei Notarilor Publici Galați.
In cadrul Societăţii îşi desfăşoară activitatea notarii publici asociaţi:

De ce ne-ati alege
pe noi?


Experiența profesională a notarilor publici din cadrul Biroului Notarial „Ciucă și Asociații”, dar și a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul notariatului definesc activitatea întregii echipe.
În cadrul Biroului Notarial „Ciucă și Asociații” își desfășoară activitatea patru notari publici asociați, doi notari stagiari, doi juriști, doi operatori și o persoană cu atribuții de asigurare a serviciilor auxiliare.
Experiența: peste 20 de ani de notariat;
Сonfidențialitate: avem spații de birouri unde problemele dvs. sunt discutate cu maxima discreție;
Rapiditate: personalul nostru calificat vă rezolvă problema dvs. cu maximă celeritate și profesionalism;
Consultații juridice gratuite: primiți îndrumări gratuit pentru rezolvarea problemei dvs.

Webdesign by:

MediaSoftware