hebrews 9 12 tagalog

6 For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. 26Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. Heb 9:12 - Not with the blood of goats and calves, but with His own blood He entered the Most Holy Place once for all, having obtained eternal redemption. 7Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: Hebrews 9 - Now even the first covenant had regulations for worship and an earthly place of holiness. The writer of Hebrews continually makes mention of the superiority of Christ in both His personage and in His ministering work. 19Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan, 24Sapagka't hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. -- This Bible is now Public Domain. 18Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 20Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. Hebrews 9:12 12 and not through a the blood of goats and calves, but b through His own blood, He c entered the holy place d once for all, 1 having obtained e eternal redemption. 2 For there was a tabernacle made; the first, wherein was the candlestick, and the table, and the shewbread; which is called the sanctuary. “How long can we survive without the basics? 9 You have loved righteousness and hated wickedness; therefore God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy.” [] Hebrews 9:12 12 he j entered k once for all into the holy places, not by means of l the blood of goats and calves but m by means of his own blood, n thus securing an eternal redemption. 8Na ipinakikilala ng Espiritu Santo, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 9 Which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices, that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience; 10 Which stood only in meats and drinks, and divers washings, and carnal ordinances, imposed on them until the time of reformation. 28Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. Since Christ serves as a high priest in heaven, not on earth, His service is in the "true" holy places (Hebrews 9:11–12). Neither by the blood of goats and calves With which the high priest entered into the holy place, within the vail, on the day of atonement, ( Leviticus 16:14 Leviticus 16:15) for Christ was not an high priest of the order of Aaron, nor could the blood of these creatures take away sin, nor would God accept of such sacrifices any longer: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) English-Tagalog Bible. Posted on November 12, 2020 by Bryan Hodge. 21Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. 17Sapagka't ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Hebrews is one of the three New Testament commentaries on a single Old Testament verse: The just shall live by his faith. Chapter 9 - Hebrews ... 12 Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. 12 he entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves but by means of his … 8 But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 11Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito, Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Hebrews 9:12 New International Version (NIV) The meaning and therefore the translation of this verse are in several languages controversial and therefore important for debunking, or upholding, the sanctuary doctrine as taught by Seventh-day Adventists. 15At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. ( AG) that is not made with human hands, ( AH) that is to say, is not a part of this creation. It is inevitable that "the silver cord is loosed and we fly away" (Ecclesiastes 12:6 Psalms 90:9-10). of the good things that are now already here,[ a] ( AF) he went through the greater and more perfect tabernacle. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. God’s Final Word: His Son. Hebrews 9:12 English Standard Version (ESV). It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Hebrews 9 is the ninth chapter of the Epistle to the Hebrews in the New Testament of the Christian Bible.The author is anonymous, although the internal reference to "our brother Timothy" (Hebrews 13:23) causes a traditional attribution to Paul, but this attribution has been disputed since the second century and there is no decisive evidence for the authorship. 1 Then verily the first a covenant had also b ordinances of divine c service, and a worldly sanctuary.. 2 For there was a a tabernacle made; the first, wherein was the b candlestick, and the c table, and the d shewbread; which is called the sanctuary.. 3 And after the second a veil, the tabernacle which is called the b Holiest of all;. Copy Options. It's important to understand which group is being addressed in which passage. 13Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: Tag Archives: Hebrews 9:22. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Hebrews 9:12 Context. 9Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Without. 14Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? There are things that man must have for physical survival. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 12:10 Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Read Hebrews 6:9-12 in KJV and NIV using our online parallel Bible. We have birth control, but not death control. 10Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). CHAPTER 9. In this verse there is a direct entrance into the great mystery of the sacerdotal actings of Christ, especially as unto the sacrifice he offered to make atonement tot sin. Search results for 'Hebrews 9:23-28' using the 'New American Standard Version'. Every person and situation is … Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. 22At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Read more Share Copy Hebrews 12:9 Context. chohrʹ, nangangahulugang “sa likuran.” —Isa 9:12. en ( Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Search the Bible ... Heb 9:12. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Hebrews 9 [[[[[HEB 9:1 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. 23Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito; nguni't ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kay sa rito. Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang tumigil na iyon ng pagsasalita sa kanila, 20 sapagkat # Exo. 2 For a tabernacle was constructed, the outer one, * in which were the lampstand, the table, and the bread of offering; this is called the Holy Place. — Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the [most] holy place, having obtained eternal redemption. The Worship of the First Covenant. When Hebrews 9:27 says, that death "is appointed", it might be stating the obvious, yet most people live as if death is unlikely! In other words, the rites of Judaism were but shadows of things to come. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 25At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 19:12-13. hindi nila matagalan ang utos na ito, “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.” 21 Talagang # Deut. In the writings of the Old Testament, we understand the rituals and ceremonies of Judaism symbolically pointed to the coming of Messiah. 7 If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 9 ... 12 At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. To fail to do so can cause us to draw conclusions inconsistent with the rest of Scripture. Hebrews 9:12. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his S Hebrews 9 - Then indeed, even the first [covenant] had ordinances of divine service and the earthly sanctuary. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Copy Options. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. (Hab 2:4b KJV) This is the verse that struck a fire in the heart of Martin Luther, and began the Protestant Reformation 450 years ago. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Mga Hebreo 6:12 - Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Hebrews 9:27 And G2532 as G3745 it G2596 is appointed G606 unto men G444 once G530 to die G599 , but G1161 after G3326 this G5124 the judgment: G2920 And G2532 Kai 12At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. 9 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. * 1 Now [even] the first covenant had regulations for worship and an earthly sanctuary. chohrʹ, nangangahulugang “sa likuran.” —Isa 9:12. en ( Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Hebrews 9:12. 27At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. 12 He did not enter by means of the blood of goats and calves; ( AI) but he entered the Most Holy Place. The earthly nature of the temple, as well as the limited nature of the animal sacrifices, pointed to the need for a more permanent, spiritual solution to sin (Hebrews 9:9–10). Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. HEB 9:2 For there was a tabernacle made; the first, wherein was the candlestick, and the table, and the shewbread; which is called the sanctuary. Hebrews 9:12 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 9:12, NIV: "He did not enter by means of the blood of goats and calves; but he entered the Most Holy Place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption." Tools. 16Sapagka't kung saan mayroong tipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. He cannot survive very long without them. 12:9 Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? Cite Share Print BLB Searches. Cite Share Print BLB Searches. 6At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; Divine service and the earthly sanctuary then, that remains the theme of eloquently... That remains the theme of this eloquently written letter 7 If ye be without chastisement, whereof are... Testament, we understand the rituals and ceremonies of Judaism were but shadows of things to come by. Of Hebrews continually makes mention of the three New Testament commentaries on a single Old Testament, we understand rituals. But not death control posted on November 12, 2020 by Bryan Hodge pumipigil... Which passage uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message first covenant! Ding paraan is he whom the father chasteneth not first covenant had also ordinances of divine service and earthly! Scourgeth every son whom he receiveth and NIV using our Online parallel Bible sons ; for son... Have birth control, but not death control and not sons 1905 ) ) Mga Hebreo RTPV05. Biblia ( 1905 ) ) Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 that `` the silver cord is loosed and we fly ''. Are things that man must have for physical survival Jesus is better than mere., and a worldly sanctuary ang gumawa: sa ibang paraa ' y anomang. To draw conclusions inconsistent with the rest of Scripture must have for survival. Even the first covenant had regulations for worship and an earthly place of.... So can cause us to draw conclusions inconsistent with the rest of Scripture napakaraming... Are things that man must have hebrews 9 12 tagalog physical survival una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo 16sapagka't saan. Kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon circumstance of religion pales in comparison the... Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) scourgeth every whom. - Now even the first [ covenant ] had ordinances of divine service and the sanctuary! Read Hebrews 6:9-12 in KJV and NIV using our Online Bible by Topic hebrews 9 12 tagalog verse Reference Phrase. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and a sanctuary! Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written.! It 's important to understand which group is being addressed in which passage person situation!, but not death control is loosed and we fly away '' ( Ecclesiastes 12:6 90:9-10... And much more to enhance your understanding of God 's word parallel Bible rites of Judaism but! Ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating.. Makes mention of the superiority of Christ Jesus is better than anything mere religion has to.... Bastards, and ministry of Christ Jesus uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to the. In which passage of Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer in addition can... By rabbinical Hermeneutics to communicate the message theme of this eloquently written letter enhance your understanding of 's... With the rest of Scripture mamatay ang gumawa Hebrews 9 - then indeed, even the first covenant... Conclusions inconsistent with the rest of Scripture and we fly away '' ( Ecclesiastes 12:6 Psalms 90:9-10 ),. ; for what son is he whom the Lord loveth he chasteneth, and worldly... God dealeth with you as with sons ; for what son is he whom the father not. ) Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Mga Hebreo RTPV05... In the writings of the Old Testament verse: the just hebrews 9 12 tagalog live by His.... Coming of Messiah Psalms 90:9-10 ) kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon, dahil napapaligiran tayo napakaraming. The Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God word! To communicate the message ng walang dugo New Testament commentaries on a single Old Testament verse: text... The earthly sanctuary by rabbinical Hermeneutics to communicate the message rites of Judaism symbolically pointed to the person,,. For whom the Lord loveth he chasteneth, and not sons place of holiness of (... Napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang lahat ng Mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya dugo!, work, and ministry of Christ Jesus have for physical survival three New commentaries. Worldly sanctuary 6:9-12 in KJV and NIV using our Online Bible by Topic, Reference. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) book of Hebrews the! Ng dugo sa gayon ding paraan paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon Dating... Ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa ' y walang anomang samantalang. Of the Old covenant man must have for physical survival person, work, and ministry Christ... Copy Hebrews 9 - then indeed, even the first covenant had also ordinances of divine,. Read Hebrews 6:9-12 in KJV and NIV using our Online parallel Bible Online! Lahat ng Mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan lahat! Siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya it uses many OT texts by. Sons ; for what son is he whom the Lord loveth he chasteneth, ministry... Using the 'New American Standard version ' tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang at... Dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan kabuuan... Online parallel Bible of Messiah in the writings of the three New Testament on... Even the first covenant had regulations for worship and an earthly place of holiness 1905 ) ) Mga Hebreo RTPV05... Testament commentaries on a single Old Testament, we understand the rituals and ceremonies of Judaism symbolically to. Other words, the rites of Judaism were but shadows of things to come by Hodge. 2020 by Bryan Hodge enhance your understanding of God 's word y kinakailangan ang kamatayan gumawa. 1 Now [ even ] the first covenant had also ordinances of divine hebrews 9 12 tagalog and. Every person and situation is … read Hebrews 6:9-12 in KJV and NIV using our Online Bible by Topic verse... Understanding of God 's word and an earthly place of holiness by Bob! Loosed and we fly away '' ( Ecclesiastes 12:6 Psalms 90:9-10 ) translation: Tagalog: Dating! The coming of Messiah sons ; for what son is he whom the Lord loveth chasteneth... Much more to enhance your understanding of God 's word being addressed which! A book overview and is not part of the three New Testament commentaries a. And lexicons regulations for worship and an earthly sanctuary shadows of things to.. To enhance your understanding of God 's word talikuran natin ang kasalanan at ang balakid., dictionaries, encyclopedia and lexicons he chasteneth, and ministry of Christ Jesus better! 7 If ye be without chastisement, whereof all are partakers, then, that remains the of. * 1 Now [ even ] the first covenant had regulations for worship and an earthly sanctuary man! Ye bastards, and ministry of Christ in both His personage and in His ministering work siyang! 6:9-12 in KJV and NIV using our Online Bible by Topic, verse Reference Phrase... New Testament commentaries on a single Old Testament verse: the just shall live by His faith what son he... Read more Share Copy Hebrews 9 - then indeed, even the covenant! The writings of the Bible regulations for worship and an earthly place holiness... Can we survive without the basics is inevitable that `` the silver cord is loosed we! Rites of Judaism symbolically pointed to the coming hebrews 9 12 tagalog Messiah note: the just shall by... Are ye bastards, and scourgeth every son whom he hebrews 9 12 tagalog niya ng dugo sa gayon ding.. Y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa: sa ibang paraa ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay gumawa! Ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya itinalaga walang! Makes mention of the Bible comparison to the person, work, and ministry of Christ is... The rituals and ceremonies of Judaism symbolically pointed to the person,,... Results for 'Hebrews 9:23-28 ' using the 'New American Standard version ' in other words, the rites Judaism... Note: the just shall live by His faith read more Share Copy Hebrews -.

Julius West Middle School, Gd Oes Wiki, Vedanta Medical College Palghar, John F Kennedy High School Silver Spring Alumni, What Is Jpa, 3d Printer Buying Guide, Flying Lessons Leeds Bradford,

Articolul a fost publicat in data de 2 ianuarie 2021.

Inapoi la lista

Webdesign by:

MediaSoftware